Księgowość

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów Prowadzenie rejestrów VAT Prowadzenie ewidencji dla potrzeb ryczałtu Prowadzenie ewidencji środków trwałych, WniP i wyposażenia Prowadzenie ksiąg rachunkowych Sporządzanie i wysyłka deklaracji podatkowych Sporządzanie i wysyłka plików JPK;

Kadry i płace

Sporządzanie i rozliczanie umów o pracę, zleceń i o dzieło Sporządzanie i wysyłka deklaracji podatkowych oraz ZUS Sporządzanie umów o pracę, zlecenia, o dzieło Zgłaszanie pracowników / zleceniobiorców do ZUS

Prawo

Prawo spółek Wsparcie w wyborze odpowiedniej ze względów podatkowych i odpowiedzialności cywilno-prawnej, formy działalności gospodarczej, tj. doradztwo w zakresie wyboru rodzaju spółki lub jednoosobowej działalności gospodarczej Obsługa zgromadzeń wspólników lub akcjonariuszy Uchwały zgromadzeń wspólników, uchwał rady nadzorczej, uchwał zarządu Wewnętrzne akty normatywne, w tym regulaminy, statuty, itp. Umowy wewnątrz grupy kapitałowej Klienta lub pomiędzy osobami …

Doradztwo podatkowe

Usługi z zakresu doradztwa podatkowego wykonywane są wyłącznie przez osoby posiadające uprawnienia do zawodowego zajmowania się doradztwem podatkowym.  Nasz radca prawny pomoże Państwu w bezpiecznym poruszaniu się w meandrach prawa podatkowego. Pomagamy w sporach z fiskusem zarówno na gruncie podatkowym jak i karnym skarbowym. W razie wątpliwości co do stosowania przepisów podatkowych pomagamy w sporządzeniu wniosku o interpretację …

Zakładanie firmy

Oferujemy pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej zarówno w CEIDG jak w rejestrze przedsiębiorców KRS. Doradzimy zarówno wybór formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej jak metody opodatkowania. Przeprowadzamy Klienta przez cały proces rejestracji spółki od sporządzenia umowy spółki do jej rejestracji, zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowe. Dzięki sąsiedztwu notariusza zapewniamy sprawny przebieg całego procesu. Zajmujemy …