Kadry i płace

Kadry i płace

Sporządzanie umów o pracę, zleceń i o dzieło.

Sporządzanie i wysyłka deklaracji podatkowych oraz ZUS.

Rozliczanie umów o pracę, zlecenia, o dzieło.

Zgłaszanie pracowników / zleceniobiorców do ZUS.