Kadry i płace

  • Sporządzanie i rozliczanie umów o pracę, zleceń i o dzieło
  • Sporządzanie i wysyłka deklaracji podatkowych oraz ZUS
  • Sporządzanie umów o pracę, zlecenia, o dzieło
  • Zgłaszanie pracowników / zleceniobiorców do ZUS