Księgowość

  • Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
  • Prowadzenie rejestrów VAT
  • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb ryczałtu
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, WniP i wyposażenia
  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • Sporządzanie i wysyłka deklaracji podatkowych
  • Sporządzanie i wysyłka plików JPK;