Księgowość

księgowość

Księgowość

księgowość

Prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Prowadzenie rejestrów VAT.

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów.

Prowadzenie ewidencji dla potrzeb ryczałtu.

Prowadzenie ewidencji środków trwałych, WniP i wyposażenia.

Sporządzanie i wysyłka deklaracji podatkowych.

Sporządzanie i wysyłka plików JPK.