BLFR Team
15 lat doświadczenia

Od pasji do profesjonalizmu…

BLFR Team powstał z prawdziwej pasji do tego, co każdy z Nas robi. Prowadzenie działalności gospodarczej, to nie tylko kwestia formalności i papierkowej roboty. To wyzwanie, które wymaga zaangażowania, wiedzy i doświadczenia. Dlatego pragniemy połączyć naszą pasję i profesjonalizm z pasją i profesjonalizmem naszego Klienta.

Jesteśmy zawsze blisko Twojej Firmy

Stawiamy na pełne zaangażowanie w sprawy każdego Klienta, rozumiejąc jego unikalne potrzeby i dostosowując nasze usługi do jego wymagań. Od Naszego Teamu, otrzymujesz nie tylko wsparcie rachunkowe i podatkowe, ale również Partnera, który z pasją i profesjonalizmem będzie Cię wspierał w rozwoju Twojego biznesu.

BLFR Team

 • 2008:

   

  Certykat Księgowy

  Uzyskanie Certyfikatu Księgowego Ministerstwa Finansów, czyli spełnienie określonych wymagań, takich jak posiadanie odpowiedniego wykształcenia (Finanse i Rachunkowość Uniwersytet Gdański), doświadczenia zawodowego oraz zdanie Państwowego Egzaminu Kwalifikacyjnego Ministerstwa Finansów. Potwierdza wysoki poziom wiedzy i umiejętności zawodowych oraz stanowi gwarancję profesjonalizmu i rzetelności w świadczeniu usług księgowych. Certyfikat Księgowy jest wydawany na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości oraz innych aktów prawnych regulujących zasady wykonywania zawodu księgowego w Polsce. Osoby posiadające ten certyfikat są uznawane za profesjonalistów w dziedzinie rachunkowości i są uprawnione do wykonywania czynności związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, sporządzaniem sprawozdań finansowych i udzielaniem porad w zakresie księgowości i rachunkowości.

 • 2008:

  Kadry i płace

  Zdobywamy dalsze praktyczne doświadczenie w obszarze zarządzania kadrami i płacami, w tym prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnieniem, naliczaniem wynagrodzeń, rozliczaniem składek i podatków. Poszerzamy znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, systemów wynagradzania i podatków, umożliwiających prawidłowe i zgodne z przepisami prowadzenie spraw kadrowo-płacowych. Pełne rozpoznanie obsługi dziedzinowych programów informatycznych związanych z zarządzaniem kadrami i płacami do rozliczania wynagrodzeń, raportowania itp. Dalsze zdobywanie doświadczenie w obsłudze procesów rekrutacyjnych, tworzeniu umów o pracę, rozwiązywaniu umów i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem. Zdobywanie umiejętności obsługi spraw związanych z ZUS, deklaracjami podatkowymi, rozliczeniami ZUS i innych instytucji związanych z kadrami i płacami. Doskonalenie organizacji pracy Zespołu, umiejętność zarządzania czasem i priorytetami w celu skutecznego prowadzenia procesów kadrowych i płacowych. Komunikacja i współpraca z innymi działami, pracownikami i instytucjami zewnętrznymi. Świadomość znaczenia poufności i dyskrecji w obszarze kadrowym, dbałość o zachowanie tajemnicy zawodowej i poufności informacji.

   

  2008:

 • 2013:

   

  Kięgowość i rachunkowość

  Zdobywamy doświadczenia w bezpośrednim przygotowywaniu i wystawianiu faktur dla Klientów oraz monitorowaniu i kontrolowaniu należności. Nauka różnych planów kont i księgowania operacji finansowych takich jak faktury, płatności, rozliczenia bankowe itp. Przygotowywanie zestawień i raportów dotyczących płatności, zobowiązań, należności. Bezpośrednia współpraca z Główną Księgową przy sporządzaniu raportów finansowych, takich jak bilans, rachunek zysków i strat, oraz deklaracji podatkowych. Utrzymywanie porządku w dokumentacji księgowej, w tym archiwizacja i przechowywanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Współpraca z innymi działami Firmy w celu uzyskania niezbędnych informacji księgowych i rozwiązania bieżących spraw związanych z finansami. Ścisłe przestrzeganie przepisów i standardów rachunkowości oraz zgodność z procedurami i polityką firmy. Monitorowanie zmian w przepisach podatkowych, ustawie o rachunkowości oraz pomoc w dostosowywaniu procedur księgowych do obowiązujących regulacji.

 • 2015:

  Główna Księgowa

  Prowadzenie pełnej księgowości kilku Firm (w tym z lokalizacją poza granicami Polski), rejestrowanie operacji finansowych, księgowanie kosztów, sprzedaży, płatności i rozliczanie rozrachunków. Przygotowywanie deklaracji podatkowych, w tym deklaracji VAT, CIT oraz rocznych sprawozdań finansowych. Monitorowanie i kontrolowanie należności i zobowiązań, w tym windykację należności i negocjowanie warunków spłat. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i amortyzacji, rozliczeń projektów oraz sporządzanie zestawień i raportów dotyczących aktywów Firmy. Tworzenie sprawozdań konsolidacyjnych w bezpośredniej współpracy z KPMG, na  potrzeby całej grupy kapitałowej (monitorowania wyników finansowych, ocenie ryzyka, podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz spełnianiu wymogów raportowania dla organów skarbowych czy emisji komunikatów giełdowych spółek akcyjnych).  Sporządzanie comiesięcznych i rocznych raportów finansowych, takich jak bilans, rachunek zysków i strat, oraz raporty podatkowe. Analizowanie i interpretowanie danych finansowych w celu monitorowania wyników finansowych firmy i zapewnienia zgodności z celami finansowymi. Bezpośrednia współpraca z audytorami, biegłymi finansowymi i doradcami podatkowymi przy przeprowadzaniu audytów finansowych i kontroli podatkowych. Utrzymywanie dokumentacji księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami rachunkowości. Pełne zarządzanie i organizacja pracy Zespołu Księgowości.

   

  2015:

 • 2018:

   

  BLFR Team Kancelaria Prawna

  Do naszego Zespołu BLFR pozyskaliśmy poważnych specjalistów, którzy zdobyli wieloletnie doświadczenie zarówno w sektorze prywatnym (wieloletnie doświadczenie Radcy Prawnego w obsłudze prawno-podatkowej, prawa gospodarczego czy cywilnego) i jak publicznym (wieloletnie doświadczenie w strukturach Administracji Skarbowej). Dzięki różnorodnemu wykształceniu i doświadczeniu zapewniamy naszym stałym Klientom kompleksową, pod względem księgowym, podatkowym i prawnym  pomoc w prowadzeniu Biznesu.

 • 2019:

  Infastruktura informatyczna IT

  Pozyskaliśmy do Naszego Zespołu BLFR specjalistę w zakresie wiedzy i nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Stawiając w głównej mierze na elastyczność i wygodę dla Klienta, utworzyliśmy wydajną, szybką, dedykowaną i bezpieczną infrastrukturę informatyczną, umożliwiającą naszym Klientom efektywna komunikację bezpośrednio z Księgowym. Optymalizując oszczędność czasu i kosztów: Sprawdzona już od kilku lat (szczególnie podczas pandemii), współpraca zdalna Klientów z Naszym Biurem Rachunkowym, pozwala naszym Klientom zaoszczędzić cenny czas i uniknąć konieczności organizacji spotkań osobistych, wraz z ponoszeniem kosztów związanych z dojazdami. Takie rozwiązanie pozwoliło nam na bogate doświadczenie i  współpracę z Klientami z całej Polski (obsługujemy także cudzoziemców). Rozumiemy, że każdy klient ma unikalne potrzeby i preferencje. Dlatego oferujemy elastyczne rozwiązania i indywidualne podejście udostępniając możliwość przekazywania dokumentów księgowych drogą elektroniczną o dowolnej porze dnia i również pracujących w nocy.

   

  2019:

 • 2020:

   

  mBank OSCBR - BLFR jako Certyfikowane Biuro Rachunkowe mFinanse

  BLFR Team dołączyło do OSCBR Ogólnopolskiej Sieci Certyfikowanych przez mBank Biur Rachunkowych (mFinanse).

 • 2023:

  C.I.K. - Certyfikat najwyższej jakości usług dla BLFR

  BLFR Team dołączyło do Certyfikowanych Biur Rachunkowych w Centrum Informacji Księgowej (C.I.K.) w Polsce. Certyfikat Centrum Informacji Księgowej jest gwarancją świadczenia usług księgowych na najwyższym poziomie. Certyfikat taki otrzymują tylko Biura Rachunkowe, które pozytywnie przeszły weryfikację, spełniając poniższe kryteria oraz przystąpiły do Programu C.I.K.

  • potwierdzone kwalifikacje księgowe
  • aktualne ubezpieczenie OC na prowadzenie usług księgowych
  • brak zaległości finansowych – informacja w BIG
  • nienaganna opinia – weryfikowana na podstawie otrzymywanych opinii przez C.I.K.
  • praca na licencjonowanych programach księgowych
  • doświadczenie w prowadzeniu usług księgowych lub wykonywaniu zawodu księgowego
   

  2023:

 • 2024:

   

  Czekamy właśnie na Ciebie!

  Chcielibyśmy abyś swoją obecnością również uświetnił na rynku działanie Naszego Teamu BLFR.

Nasze usługi są na najwyższym poziomie i z pewnością spełnią Twoje oczekiwania

Nieustannie śledzimy wszelkie zmiany w przepisach, podnosimy swoje umiejętności i kwalifikacje, aby zapewnić naszym klientom najwyższą jakość usług.
Dołącz do Nas i przekonaj się, jak pasja i profesjonalizm mogą wpływać na sukces również Twojej firmy : )